Szkolenia personalne


 • Ocena prawna i ekonomiczna wierzytelności. Charakter wierzytelności.
  • a. Określenie charakteru roszczenia
  • b. Terminy przedawnienia
  • c. Dowody zasadności roszczenia
 • Sposoby poszukiwania majątku dłużnika. Składniki majątku dłużnika w ujęciu prawnym.
  • a. Osoby fizyczne - ustrój majątkowy małżeński – konsekwencje prawne.
  • b. Spółki prawa handlowego.
  • c. Rejestry (CEIDG, KRS, KRD, RDN)
  • d. Inne mniej formalne źródła.
 • Postępowanie przesądowe. Negocjacje (windykacja miękka/polubowna).
  • a. Wezwania do zapłaty
  • b. Negocjacje – ugoda.
  • c. Uznanie długu
  • d. Postępowanie pojednawcze oraz mediacja.
 • Proces dochodzenia należności – aspekt sądowy oraz egzekucyjny.
  • a. Rodzaje i opis postepowań sądowych:
   • I. Ryzyka
   • II. Koszty
   • III. Skuteczność
  • b. Postępowania egzekucyjne:
   • I. Sposoby egzekucji
   • II. Koszty i skuteczność
 • Inne możliwości dochodzenia należności (postępowanie upadłościowe, postępowanie karne).
  • a. Arbitraż
  • b. Postępowania upadłościowe i karne
  • c. Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych
  • d. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
 • Skuteczne sposoby zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym.
  • a. Informacje ogólne
  • b. Poręcznie
  • c. Weksel i hipoteka
  • d. Cesja na zabezpieczenie i zastaw
  • e. Inne
 • Ryzyko gospodarcze.

zarezerwuj

 • Charakterystyka podmiotów gospodarczych
 • Prawo umów – jak uniknąć pułapek przy formułowaniu poszczególnych postanowień umownych.
 • Odpowiedzialność przedsiębiorców.
 • Odpowiedzialność w spółkach prawa handlowego za zobowiązania spółki.
 • Zabezpieczenie umów gospodarczych i ochrona przedsiębiorców.
 • Ryzyko gospodarcze – aspekt cywilny oraz karny.

zarezerwuj

 • Źródła prawa ochrony danych osobowych.
 • Definicji i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Podmioty odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie.
 • Działalność GIODO – kompetencje, podstawowe procedury.
 • Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

zarezerwuj

 • Analiza stylu kierowania.
 • Ustalenie sposobu komunikacji,
 • Diagnoza błędów i zakłóceń w procesie komunikacji,
 • Skuteczne delegowanie zadań,
 • Elementy coachingu jako narzędzie wspierania pracowników.

zarezerwuj

 • Czy potrzebujemy nowy ludzi?
 • Wartościowanie stanowiska pracy. Kogo szukamy?,
 • Wewnątrz czy na zewnątrz? Sami czy za pośrednictwem?
 • Każda historia jest inna – szablonom mówimy nie.
 • „Nowoczesne” metody przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.
 • Znajdowanie złotego środka i początek pięknej historii.

zarezerwuj

 • Podział projektów. Na 4 czy na 8?
 • Budowanie teamu projektowego.
 • Czy podążamy w dobrym kierunku?
 • Każdy chce być bohaterem.
 • Nuda, nuda, nuda….
 • Koniec projektu to nie koniec.

zarezerwuj