Zatrudniacie pracownika i wysyłacie go na badania lekarskie?

Wyślijcie go też na szkolenie wstępne.

W każdy poniedziałek w godzinach : 9.00 - 11.30 oraz 12.00 - 14.30 odbywają się w naszej siedzibie szkolenia wstępne dla nowozatrudnianych pracowników.

Chęć uczestnictwa oraz preferowaną godzinę prosimy zgłaszać mailowo poprzez zakładkę "zamów szkolenie" na naszej stronie internetowej najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Koszt szkolenia 50 zł od osoby.

Przy większej ilości zgłoszonych przez jedną firmę uczestników (min 3 os.) przewidujemy rabaty.

Szkolenie wstępne.

Art. 2373 Kodeksu pracy stanowi podstawę prawną przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem przez niego wykonywania czynności na stanowisku pracy, czyli przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie to nosi nazwę szkolenia wstępnego i musi być przeprowadzone w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy. Nie może się odbyć ani wcześniej ani później.

Szkolenie to dzieli się na II etapy.

Etap I to instruktaż ogólny, w którym nowozatrudniany pracownik przyswaja wiedzę teoretyczną dotyczącą określony przepisów BHP przydatnych w codziennym funkcjonowaniu w firmie. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

Etap II to instruktaż stanowiskowy, najważniejsza część szkolenia wstępnego, ponieważ od prawidłowego pokazania i wyrobienia u pracownika nawyku stosowania bezpiecznych metod pracy zależy jego późniejsza, bezwypadkowa egzystencja na stanowisku pracy.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Minimalny czas szkolenia określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) i wynosi dla instruktażu ogólnego min. 3 godziny lekcyjne, a dla instruktażu stanowiskowego min. 8 godzin lekcyjnych. Taka minimalna ilość godzin wskazuje na konieczność przeprowadzenia i rozpisania szkolenia wstępnego na 2 dni robocze.

Wyjątkiem są tutaj stanowiska administracyjno – biurowe, dla których czas instruktażu stanowiskowego skrócono do 2 godzin lekcyjnych a całe szkolenie może odbyć się 1 dnia.

Podziel się:

Kursy i szkolenia dla firm - SDF Łódź

Wieloletnie doświadczenie nabywane podczas prowadzenia kursów, szkoleń oraz doradztwa w zakresie BHP, P.POŻ i działu personalnego u klientów z różnych branż i szerokim spektrum działalności poprowadziło nas do otwarcia firmy szkoleniowo - doradczej. Firma nasza, oprócz standardowych szkoleń chce wyjść na przeciw oczekiwaniom Pracodawców i pomagać im w różnych aspektach ich działalności.


Kontakt z nami
792-082-001

 

Adres: al. Piłsudskiego 133 R, 92-318 Łódź